Wykształcenie

Psychocholog w Gliwicach

Jestem psychologiem, psychoterapeutką certyfikowaną w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim oraz 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Regularnie superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Jestem również członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Doświadczenie zawodowe

Prowadzę długoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych i poradnictwo psychologiczne.

Na co dzień pracuję z pacjentami, którzy zgłaszają trudności w budowaniu bliskich związków i relacji interpersonalnych, mają zaburzenia nastroju, a także objawy nerwicowe.

Zajmuję się również wsparciem psychologicznym w sytuacjach kryzysowych.

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Od kilku lat pracuję jako terapeuta grupowy w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu, indywidualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic i prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym.

Wiedzę i umiejętności nabywałam również w czasie staży w renomowanych ośrodkach (m.in. w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach).

W pracy terapeutycznej kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.